IKT

Zorovic, Rijeka, Croatia - EU projects in maritime industry

Naziv projekta:
Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke Zorović d.o.o.
KK.03.2.1.19.0902

Ukupna vrijednost projekta:
1.899.000,00 HRK

Bespovratna sredstva:
991.047,92 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
18.12.2019. – 18.02.2021.

Kratki opis projekta:
Projekt „Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke Zorović d.o.o.“ je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga KK.03.2.1.19 „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)- 2".

Provedbom projekta unaprjeđuje se cjelokupno informacijsko komunikacijsko poslovanje tvrtke Zorović d.o.o. putem nadogradnje postojećeg i nabave po mjeri dizajniranog softvera za edukaciju kadrova i pomoraca kojim će se automatizirati različiti operativni odjeli i radni tokovi tvrtke, poboljšati prijenos informacija kroz različite odjeljke i automatizirati poslovanje. Kod djelatnika će se, smanjenjem vremena potrebnog za odrade određenih zadataka, utjecati na poboljšanje efikasnosti, radnog učinka i produktivnosti, kao i zadovoljstva radnom okolinom što u konačnici rezultira poboljšanjem krajnje usluge prema postojećim i budućim klijentima.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Back to articles

To enhance your browsing experience, ZorovicMaritime.com web page use cookies and similar technologies. If you continue viewing this website, we will consider that you agree with their usage. More information »