EKO Brod

Zorovic, Rijeka, Croatia - EU projects in maritime industry

Naziv projekta:
EKO BROD
KK03.2.2.05.0018

Ukupna vrijednost projekta:
7.102.258,37 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

02.11.2020. - 02.11.2022.

Kratki opis projekta:

Projektom Eko brod želi se ostvariti tranzicija u primjeni ekološki prihvatljivih rješenja u pogonskim sustavima za plovila priobalnog putničkog prijevoza putem inovativnog paketa komplementarnih proizvoda i usluga. Projekt provodi konzorcij koji čine četiri MSP-a, od kojih svatko u svom području djelovanja i zajednički, nudi i dopunjuje inovativnu komplementarnu uslugu i proizvod koji će predstavljati novost na tržištu. Kompetencije i specifična znanja članova Konzorcija, stečena dugogodišnjim poslovanjem u pripadajućim nišama tržišta pomorstva, uključuju partnere:

  • MEP d.o.o. – projektiranje i izvođenje sustava za kritično napajanje i besprekidni sustavi napajanja u pomorstvu
  • Sarda d.o.o. – projektni partner za razvoj aplikacija za potrebe pomorskog prijevoza
  • Conmare d.o.o. – projektni partner za projektiranje brodskih sustava
  • Zorović d.o.o. – projektni partner za edukaciju pomoraca

Provedba projekta sufinancira se putem poziva na dostavu projektnih prijedloga: INTEGRATOR, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, program OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Back to articles

To enhance your browsing experience, ZorovicMaritime.com web page use cookies and similar technologies. If you continue viewing this website, we will consider that you agree with their usage. More information »